Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση του έργου με τίτλο: «Παροχή επισιτιστικών υπηρεσιών στα πλαίσια ημερίδας που θα διεξαχθεί στα Χανιά Κρήτης της Πράξης «Σχεδιασμός Ευφυούς συστήματος αειφόρου διαχείρισης υδατικών δικτύων: εφαρμογή στη Κρή

Διαβάστε αναλυτικά το κείμενο της πρόσκλησης στο παρακάτω συνημμένο.