Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Διαβουλεύσεις

Πρώτη Συνάντηση Διαβούλευσης

Πρώτη (1η) συνάντηση διαβούλευσης - ενημέρωσης μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων του έργου «Σχεδιασμός Ευφυούς συστήματος αειφόρου διαχείρισης υδατικών δικτύων: εφαρμογή στη Κρήτη» SMARTWATERS , ΧΜ- ΕΟΧ 2009-2014, Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης , Μάχης Κρήτης και Εφόδου 3 , 12:00 μ.μ Ηράκλειο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΦΙΣΑ 1.pdf)ΑΦΙΣΑ 1.pdf[ ]229 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1.pdf[ ]145 kB

Διαβούλευση για τις κατευθύνσεις Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης

greece-cyprus-1  pta logo  greece-cyprus-2 

Η Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη έχει αναχθεί σε ζήτημα πρώτης αναπτυξιακής προτεραιότητας στην Ευρώπη, την Ελλάδα αλλά και την Κρήτη. Οι επιπτώσεις της δεν είναι μόνο αναπτυξιακές, ενεργειακές, περιβαλλοντικές αλλά και οικονομικές και κοινωνικές με άμεση δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων.

Πολλά προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων και τεχνολογικής αναβάθμισης, όπως το «Εξοικονομώ» (για Δήμους, Δημόσια κτίρια και Σχολεία), «το Εξοικονόμηση κατ' οίκον» (για ενεργειακή αναβάθμιση ιδιωτικών κατοικιών), επιδότηση εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (φωτοβολταϊκών, αιολικών, βιομάζας κλπ), επιδότηση ενεργειακής αναβάθμισης επιχειρήσεων, ξενοδοχείων κλπ προσφέρουν δυνατότητες δραστηριοποίησης σχετικών επιχειρήσεων και δημιουργίας θέσεων εργασίας με εισαγωγή καινοτομιών και πολλαπλών θετικών επιπτώσεων.

Η νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020 δίνει απόλυτη προτεραιότητα στη βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη, έναν από τους 4 βασικούς άξονες «έξυπνης εξειδίκευσης» και καινοτομίας των ευρωπαϊκών περιφερειών. Νέα έργα και δραστηριότητες θα χρηματοδοτηθούν, αρκεί να εντάσσονται σε μία συνεκτική σχετική στρατηγική.

Γι αυτό η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό της Κέντρο, σε συνέχεια σχετικών δραστηριοτήτων τους (όπως της συνεχούς υποστήριξης των Δήμων για ωρίμανση σχετικών σχεδίων και έργων, της προώθησης της ενεργειακής καινοτομίας σε συνεργασία με επιχειρήσεις, επιμελητήρια και ερευνητικούς φορείς κλπ), υλοποιούν μία διαδικασία διαβούλευσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελλάδα-Κύπρος / ΕΝΕΡΓΕΙΝ», με σκοπό τη συνδιαμόρφωση της σχετικής στρατηγικής και της προετοιμασίας των νέων έργων και δραστηριοτήτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Επισυνάπτεται σχετικό κείμενο κατευθύνσεων για την επεξεργασία και δημοσιοποίηση των απόψεών σας.
Ο σχετικός δικτυακός τόπος, ο οποίος περιλαμβάνει επτά ερωτήσεις προς απάντηση διαβούλευσης είναι www.pta.gr.
Οι προτάσεις σας θα αποτελέσουν τμήμα της στρατηγικής ενώ θα προκύψει και σχετικό συνοπτικό κείμενο.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασίας σας και για τη συμβολή σας στη Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης, η οποία μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της σημερινής κρίσιμης συγκυρίας.

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

 •  

  Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών προτεραιοτήτων και έργων για τη Βιώσιμη Ενεργειακή ανάπτυξη της Κρήτης

 •  
  Κατευθύνσεις - Ερωτήματα
 •  
  1A. Ποιο μπορεί να είναι το Βιώσιμο Ενεργειακό «Όραμα» της Κρήτης;
 •  
 •  
  1Β. Ποια είναι η δυνητική η συμβολή του οργανισμού σας στη διαμόρφωση του παραπάνω «Οράματος»;
 •  
 •  
  2Α. Ποιες πρέπει να είναι οι στρατηγικές κατευθύνσεις για βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη της Κρήτης;
 •  
 •  
  2Β. Ποια είναι η παρούσα και μελλοντική συμβολή του οργανισμού σας στις παραπάνω στρατηγικές κατευθύνσεις;
 •  
 •  
  3Α. Ποια πρέπει να είναι τα στρατηγικά έργα, επενδύσεις και δραστηριότητες για τη Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης;
 •  
 •  
  3Β. Ποια είναι η παρούσα και δυνητική συμβολή του Οργανισμού σας στα στρατηγικά έργα για τη βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη της Κρήτης επενδύσεις και δραστηριότητες;
 •  
 •  
  4. Σχόλια – Παρατηρήσεις – Προτάσεις.
 •  
 •