Πρώτη Συνάντηση Διαβούλευσης

Πρώτη (1η) συνάντηση διαβούλευσης - ενημέρωσης μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων του έργου «Σχεδιασμός Ευφυούς συστήματος αειφόρου διαχείρισης υδατικών δικτύων: εφαρμογή στη Κρήτη» SMARTWATERS , ΧΜ- ΕΟΧ 2009-2014, Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης , Μάχης Κρήτης και Εφόδου 3 , 12:00 μ.μ Ηράκλειο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΦΙΣΑ 1.pdf)ΑΦΙΣΑ 1.pdf[ ]229 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  1.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1.pdf[ ]145 kB