Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Δικαιολογητικά Πληρωμής Έργων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΕΣΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: 1.b.2, 1.b.3 ΚΑΙ 4.F.1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΕΣΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: 1.b.2, 1.b.3 ΚΑΙ 4.F.1

Κατάλογος Δικαιολογητικών Για Πληρωμή του Αναπτυξιακού Νόμου

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ"

 

Κατάλογος Δικαιολογητικών Για Πληρωμή Έργων

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

Κατάλογοι απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή πιστοποιημένων εργασιών.