Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Άλλες Σχετικές Δράσεις του ΠΤΑ

Το ΠΤΑ Κρήτης εκτός από την ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων των οποίων την υλοποίηση πραγματοποιούν Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, έχει αναλάβει κατά το παρελθόν και την οικονομική διαχείριση διαφόρων δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης που κωδικοποιούνται στην ονομασία «ΔΡΑΣΕΙΣ».

Οι Δράσεις που διαχειρίστηκε έως σήμερα το ΠΤΑ είναι οι ακόλουθες: