Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης

Επειδή η παραγωγή αλλά και η κατανάλωση ενέργειας αποτελούν κοινωνικές, οικονομικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες οι τοπικές κοινωνίες- όχι μόνο μπορούν αλλά και πρέπει- να συμμετέχουν ενεργά στις σχετικές πολιτικές, στα έργα-επενδύσεις και σ'όλες τις συναφείς δραστηριότητες. Γι 'αυτό η Περιφέρεια Κρήτης, ήδη από το 1993, συμμερίζεται και εφαρμόζει την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πρέπει να υπάρξει περιφερειακός ενεργειακός σχεδιασμός και πολιτική ο οποίος περιλαμβάνει και την ίδρυση - λειτουργία Περιφερειακών Ενεργειακών Κέντρων.

Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης το πρώτο ελληνικό περιφερειακό ενεργειακό κέντρο και από τα πρώτα στην Ευρώπη:

 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει πολύπλευρη ενεργειακή πολιτική που συνδυάζει τις συμβατικές πηγές ενέργειας με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας., την Ορθολογική Χρήση και Εξοικονόμηση της Ενέργειας, τις βιώσιμες μεταφορές, τις ενεργειακές καινοτομίες και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.
 • Υποστηρίζει συστηματικά την προσέλκυση επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα
 • Ενημερώνεικαι πληροφορεί τους πολίτες της Κρήτης για την ανάπτυξη και την παγίωση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής συνείδησης

Ειδικότερα οι Στόχοι του είναι:

 • Περιφερειακή Ενεργειακή Πολιτική: Συμβολή στη διαμόρφωση της σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και σε συμφωνία με την εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα
 • Συντονισμός ενεργειακών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων των τοπικών και περιφερειακών φορέων και τον συνδυασμό τους με δραστηριότητες ή προγράμματα καινοτομίας, περιβάλλοντος, τουρισμού, γεωργίας κλπ.
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά ενεργειακά προγράμματα και δίκτυα.
 • Προώθηση ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών
 • Αμερόληπτη υποστήριξη σε φορείς και ιδιώτες (νομοθεσία, επενδύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογίες, κλπ.)
 • Χρηματοδότηση και εκπόνηση μελετών
 • Επιμόρφωση - Κατάρτιση: Σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, τεχνικές επισκέψεις, ομιλίες σε σχολεία.
 • Προώθηση - Πληροφόρηση - Διάδοση: Προγραμμάτων, τεχνολογιών, εφαρμογών και έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενέργειας- Περιβάλλοντος/ Βιώσιμων μεταφορών/αποφυγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή /Καινοτομίας/ Επιτυχημένων πρακτικών/Επιχειρηματικότητας κλπ.
 • Ευαισθητοποίηση πολιτών, καταναλωτών και χρηστών ενέργειας.

Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 • Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό Κέντρο τιμήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το πρώτο βραβείο σε ευρωπαϊκό περιφερειακό επίπεδο για την προώθηση και υλοποίηση εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:

 • Διασφάλιση του Βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού
 • Συμβολή στην ανταγωνιστικότητα της κρητικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης – δημιουργία νέων δραστηριοτήτων και νέων θέσεων εργασίας
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής με προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με αποφυγή της αλλαγής του κλίματος
 • Κατοχύρωση του περιφερειακού ενεργειακού προγραμματισμού σε συνδυασμό με την εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική ενέργειας και κλίματος

Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης έχει συμμετάσχει στα προγράμματα που ακολουθούν:

 

1.

«Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης. Δημιουργία μιας Περιφερειακής Αναπτυξιακής και Συμβουλευτικής Ενεργειακής Ομάδας»

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGVII)

1993-1998
2.

«Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Νησιών για την Ενέργεια και το Περιβάλλον (ISLENET)», PERU,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGVII)

1993-1997
3.

«Ενεργειακή Διαχείριση Δημοσίων Κτιρίων», PERU,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGVII)

1995-1996
4.

«Η αγορά ανακυκλώσιμων προϊόντων στην Ευρώπη», Το Κοινό μας Μέλλον

Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ε.Ε.

1994-1995
5.

«Διαχείριση και ανακύκλωση στερεών αποβλήτων» ΕΕΡ,

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (DGXVI) της Ε.Ε.

1994-1995
6.

«Μέθοδος αξιολόγησης της ανάπτυξης τοπικών έργων και σχεδίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», ALTENER,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ε.Ε.

1994-1995
7.

«Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Ενεργειακών Πόρων για το νησί της Κρήτης», SAVE,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ε.Ε.

1996-1997
8.

«Ανάπτυξη της τρι-παραγωγής στις Νησιωτικές και Ηπειρωτικές Περιφέρειες της Ευρώπης», EEP,

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε.

1996-1997
9.

«Η δημιουργία Ενεργειακών Κέντρων στη Μεσόγειο για τη διαχείριση της Ενεργειακής παραγωγής και ζήτησης», PERU,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ε.Ε.

1996-1999
10.

«Σχέδιο εφαρμογής για μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη», ALTENER,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

1996-1998
11.

«Ορθολογική Χρήση Ενέργειας στην Τουριστική Βιομηχανίας, SAVE,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

1997-199
12.

«Αντιμετώπιση κοινωνικών και θεσμικών περιορισμών για τις εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας», THERMIE,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

1998-1999
13.

«Ευκαιρίες απασχόλησης από την Βιομάζα-JOB», ALTENER,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

1997-2000
14.

«Στρατηγική εισαγωγής στην αγορά του παραγόμενου βιοντήζελ από χρησιμοποιημένα έλαια ως φιλικά περιβαλλοντικό καύσιμο στα νησιά της Κρήτης, της Κύπρου και των Καναρίων» ALTENER,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

1999-2001
15.

«Νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για νησιά και απομονωμένες περιοχές-EUROISLAS», ENERGIE,

Γενική Διεύθυνση Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της Ε.Ε.

2000-2002
16.

«Ανάπτυξη εξ ’αποστάσεως εκπαίδευσης για τη διαχείριση Έξυπνων Ενεργειακά Κτιρίων, SMART-BE», LEONARDO DA VINCI

2000-2004
17.

«Βιομάζα στη Μεσόγειο-Μελέτες για την αξιοποίηση του χαρουπιού για παραγωγή βιοαιθανόλης», ALTENER,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

2001-2002
18.

Κοινές Ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή Βιομάζα-JOINT», ALTENER,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

2002-2004
19.

«Παρακίνηση προς τα παιδιά για την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας στις τοπικές κοινωνίες-FEE», ALTENER,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

2002-2004
20.

«Διαχείριση απορριμμάτων σε νησιωτικές περιοχές Στρατηγική ενσωμάτωσης της αξιοποίησης απορριμμάτων στην Ενεργειακή πολιτική (WTE-ISLES)» 5ο Π.Π. Έρευνας Ανάπτυξης,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

2002-2003
21.

«Συστήματα αφαλάτωσης με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας -REDDES», ALTENER,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

2002-2003
22.

«Αναπτύσσοντας οικονομικά επιχειρήματα για την κάμψη της αντίθεσης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας-CORE», ALTENER,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

2003-2005
23.

Εφαρμογή έργου 100% Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο νησί του ER Hierro- Κανάρια Νησιά-EL-HIERRO», 5ο Π.Π. Έρευνας –Ανάπτυξης,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

2003-2008
24.

Ευρωπαϊκά Νησιά με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – RE-ISLANDS», ALTENER,
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

2003-2005
25.

«Ενσωμάτωση της αυτοπαραγωγής ενέργειας στην τελική κατανάλωση για βιώσιμο τουρισμό»,

5ο Π.Π. Έρευνας Ανάπτυξης της Ε.Ε.

2003-2006
26.

«Ειδικές δράσεις για την πειραματική συλλογή τηγανόλαδων από μικρούς χρήστες για την προώθηση της παραγωγής βιομάζας σε τοπικό επίπεδο, INNOVATIVE BIODIESEL», ALTENER,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

2004-2006
27.

«Ενεργειακή δύναμη των παιδιών διαμέσου της εκπαίδευσης, FEEDU», Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

2005-2007

28.

«Ανάπτυξη διαδραστικού ηλεκτρονικού προγράμματος επιμόρφωσης για την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενεργειακή διαχείριση των κτιρίων - EEBD»,

Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

2005-2007
29.

«Πρόγραμμα δράσης για την Ενίσχυση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και Εξοικονόμησης Πηγών Ενέργειας Μέσω της Αειοφόρου Τοπικής Ανάπτυξης στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες ENERCYREGIO», 5-υποπρογράμματα, INTERREG IIIC East,

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής

2004-2007
30.

Εκπαίδευση μέσω Η/Υ για την επιμόρφωση των Ενεργειακών Κέντρων στα εναλλακτικά καύσιμα E-TREAM», Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

2006-2008
31.

Τριήμερης Πρωτοβουλία για τον ενεργειακό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο – 3NITY», Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

2006-2008
32.

«Ενεργειακή Εκπαίδευση για νέους – YEP», Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

2007-2010
33.

«Βιοκαύσιμα και Ηλεκτροκίνηση για τη δημιουργία βιώσιμης κινητικότητας στα Τουριστικά θέρετρα, BIOSIRE», Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

2008-2011
34.

«Συνεργασία Νησιωτικών Περιφερειών για την μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών πλεονεκτημάτων από την έρευνα σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – INRES»,

7ο Π.Π. Έρευνας Ανάπτυξης της Ε.Ε.

2009-2011
35.

«Υποστήριξη και ενδυνάμωση των μικρών και ελαφρών Μεσογειακών νησιωτικών Βιομηχανιών – SMILIES», Interreg MED,

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής

2009-2011
36.

«Περιφερειακή Συνεργασία για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή REGIOCLIMA» Interreg IVC,

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής

2008-2011
37.

«Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας για τη Στήριξη του Συμφώνου των Νησιών – ISLE-PACT»,

Ειδικό πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας

2010-2012
38.

«Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Εμπειρίες και Συστάσεις σε πόλεις και πολίτες για να γίνουν Ενεργειακά Αποδοτικοί – EnercitEE», INTERREG IVC,

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής

2010-2013
39.

«Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Βραβείου στις Μεσογειακές Περιοχές, MEDEEA», Interreg MED

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής

2010-2013
40.

«Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Μεσόγειο – ENERMED», Interreg MED,

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής

2010-2013
41.

«Oικοδόμηση δεξιοτήτων από τις τοπικές κυβερνήσεις για την εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης για την Κλιματική αλλαγή και για την ενέργεια -Από τον σχεδιασμό στην παρακολούθηση COVENANT CAPACITY», Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

2011-2014
42.

«Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Δια-συνοριακό Επίπεδο ΕΝΕΡΓΕΙΝ», Στρατηγικό Έργο Ελλάδα-Κύπρος, σε συνεργασία με το ΠΤΑ Κρήτης

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης

2013-2015
43.

Έξυπνος και βιώσιμος σχεδιασμός διαχειριστικού συστήματος για δίκτυα διανομής ύδατος:. Εφαρμογή στην Κρήτη. Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ)

2015-2017
44.

Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια Κτήρια στο Διασυνοριακό τόξο Ελλάδας – Κύπρου – ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ, Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου, Interreg V-A Greece - Cyprus

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης

2014-2020

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ :

1.

«Ενεργειακή Αξιοποίηση του ξύλου στα ορεινά νησιά της Μεσογείου», EEP,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

1994-1995
2.

«Δημιουργία Περιφερειακού – Δικτύου για την ανάπτυξη λογισμικού μελετών προ-εφικτότητας για τις επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», ALTENER,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

1994-1995
3.

«Ανάπτυξη λογισμικού-υποβοήθησης λήψης αποφάσεων για τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε ολοκληρωμένα συστήματα τοπικού επιπέδου – DRILL», JOULE,

Γενική Διεύθυνση για την Επιστήμη-Έρευνα και Ανάπτυξη

1995-1996
4.

«Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης: Ενέργεια και αστικό περιβάλλον στα Μεσογειακά Κράτη. Ενεργειακή Διαχείριση αστικών και αγροτικών αποβλήτων: Πόλεις Ιεριχώ, Πάφος, Ισκεντερούν», SYNERGY,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

1995-1996
5.

«Αγορές φωτοβολταικών στη Μεσόγειο – Επισκόπηση του Δυναμικού και των Εμποδίων – Σχέδιο Δράσης για Ανάπτυξη», THERMIE,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

1997-1998
6.

«Σχέδιο Δράσης για διαχείριση ενέργειας από την πλευρά της ζήτησης στο Δημόσιο Τομέα σε επιλεγμένες νησιωτικές πόλεις στην Ελλάδα», SAVE,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

1997-1998
7.

«Βέλτιστες πρακτικές ενεργειακών υπηρεσιών σε Δημόσια κτίρια – από τα πιλοτικά έργα στη διείσδυση της αγοράς», SAVE,

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

1998-1999
8.

«Γαλάζιες ενέργειες στη Μεσόγειο Θάλασσα», Interreg MED,

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής

2013-2015
9.

Συνέργειες για ανταλλαγή και αξιολόγηση ενεργειακών δεδομένων για τον βιώσιμο Ενεργειακό Σχεδιασμό – Data 4 action, Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

2015-2017
10.

Ολοκληρωμένη Διαχειριστική Υποστήριξη για Ενεργειακή Αποδοτικότητα στα Δημόσια και Δημοτικά Κτίρια της Μεσογείου – IMPULSE, Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας στην Μεσόγειο InterregMED

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης

2017-2019