Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη Διαχείριση – Επικοινωνία και Διάχυση του Προγράμματος SIVA»

 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για το έργο με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη Διαχείριση – Επικοινωνία και Διάχυση του Προγράμματος SIVA»

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (SIVA_03_2014_final.pdf)Προκήρυξη[ ]4061 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (SIVA_03_2014_substract.pdf)Περίληψη Προκήρυξης[ ]237 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΡΩΤΗΣΗ_ΑΠΑΝΤΗΣΗ_ΓΙΑ_SIVA_1018_ΠΤΑ.pdf)Διευκρινήσεις[ ]57 kB