Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών των Δράσεων Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης σε Δήμους στην Κρήτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών των Δράσεων Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης σε Δήμους στην Κρήτη  (Παραδοτέο 2.4.3) , του Πολλαπλασιασμού Αποτελεσμάτων - Συμμετοχή του ΠΤΑΚ σε Εκδηλώσεις των άλλων Εταίρων / Λοιπά Συνέδρια. (Παραδοτέο 2.4.4), της Διαμόρφωσης της Κοινής Προσέγγισης της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια των Δήμων στο Διασυνοριακό Τόξο Ελλάδας Κύπρου (Παραδοτέο 4.4.1) και την Αξιοποίηση - Μεγιστοποίηση Αποτελεσμάτων από την Κοινή Προσέγγιση για την Εξοικονόμηση Ενέργειας των Κτιρίων από Δήμους στην Κρήτη (Σύμφωνο Δημάρχων, Σύμφωνο Νησιών, κλπ.) (Παραδοτέο 4.4.2).