Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Aποτελέσματα πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ημερομηνία δημοσίευσης αποτελεσμάτων 14/10/2019.

Αναλυτικές πληροφορίες στα αρχεία που ακολουθούν.