Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

ΙΝFOPOINT 1 Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη

Πρόγραμμα: ΙΝFOPOINT 1 - Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη.

Διάρκεια: 1/1/2001 έως 31/12/2001

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 50.000,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 25.000,00 €

Εθνική Συμμετοχή: 25.000,00 €