Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

ΙΝFOPOINT 2 - Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη

Πρόγραμμα: ΙΝFOPOINT 2 - Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη.

Διάρκεια: 1/1/2002 έως 31/12/2002

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 65.000,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 20.000,00 €

Εθνική Συμμετοχή: 45.000,00 €