Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

ΙΝFOPOINT 3 - Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη

Πρόγραμμα: ΙΝFOPOINT 3 - Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη.

Διάρκεια: 1/1/2003 έως 31/12/2003

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 60.000,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 18.461,54 €

Εθνική Συμμετοχή: 41.538,46 €