Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

ΙΝFOPOINT 4 - Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη

Πρόγραμμα: ΙΝFOPOINT 4 - Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη.

Διάρκεια: 1/1/2004 έως 31/12/2004

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 50.000,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 20.000,00 €

Εθνική Συμμετοχή: 30.000,00 €