Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

ΙΝFOPOINT EUROPE 2007 Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη

Πρόγραμμα: ΙΝFOPOINT EUROPE 2007 Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη.

Διάρκεια: 1/1/2007 έως 31/12/2007

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 50.000,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 20.000,00 €

Εθνική Συμμετοχή: 30.000,00 €