Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

ΙΝFOPOINT EUROPE 2008 Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη

Πρόγραμμα: ΙΝFOPOINT EUROPE 2008 Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη.

Διάρκεια: 1/1/2008 έως 31/12/2008

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 51.700,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 20.000,00 €

Εθνική Συμμετοχή: 31.700,00 €