Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

ΕΡΓ.ΣΥΝ96

Πρόγραμμα: ΕΡΓ.ΣΥΝ96

Διάρκεια: 1/5/1999 έως 31/12/2002

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 11.764,18 €

Κοινοτική Συνδρομή:

Εθνική Συμμετοχή: