Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

TERRA DIAS

Πρόγραμμα: TERRA DIAS

Διάρκεια: 01/01/2000 έως 31/12/2002

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 861.922,23 €

Κοινοτική Συνδρομή:

Εθνική Συμμετοχή: