Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

ΙΝΤΕRISK -ECOS OVERTURE

Πρόγραμμα: ΙΝΤΕRISK -ECOS OVERTURE

Διάρκεια: 1/1/2000 έως 31/03/2003

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 339.251,65 - 273.546,00 €

Κοινοτική Συνδρομή:

Εθνική Συμμετοχή: