Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

ΑΠ - LIFE+ - JUNICOAST - Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο

Πρόγραμμα: JUNICOAST- Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (ΑΠ).

Διάρκεια: 01/01/2009 έως 31/12/2012

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 318.860,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 239.145,00 €

Εθνική Συμμετοχή: 79.715,00 €

Ιστότοποςwww.junicoast.gr