Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

INTERREG-IVC - i-SPEED - Οι πολιτικές της κοινωνίας της πληροφορίας για αειφόρο Ευρωπαϊκή ανάπτυξη

Πρόγραμμα: i-SPEED - Οι πολιτικές της κοινωνίας της πληροφορίας για αειφόρο Ευρωπαϊκή ανάπτυξη.

Διάρκεια: 01/01/2010 έως 31/12/2012

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 122.720,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 104.312,00 €

Εθνική Συμμετοχή: 18.408,00 €