Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

ΑΠ - INTERREG-IVC - REVERSE - Ανταλλαγή εμπειριών και τρόπος διατήρησης και προστασίας της βιοποικιλότητας κάθε περιοχής

Πρόγραμμα: REVERSE - Ανταλλαγή εμπειριών και τρόπος διατήρησης και προστασίας της βιοποικιλότητας κάθε περιοχής (ΑΠ).

Διάρκεια: 01/01/2010 έως 31/12/2012

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 159.408,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 135.496,80 €

Εθνική Συμμετοχή: 23.911,20 €