Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

DG-TREN - Isle-Pact – European Commission - Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας για τη Στήριξη του Συμφώνου των Νησιών

Πρόγραμμα: Isle-Pact – European Commission - DG TREN "Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας για τη Στήριξη του Συμφώνου των Νησιών".

Διάρκεια: 01/01/2010 έως 30/06/2012

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 313.100,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 251.262,75 €

Εθνική Συμμετοχή: 61.837,25 €