Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

ΑΠ - MED-INTERREG - FREIGHT4ALL - Ανοικτή και Κατανεμημένη Τεχνολογική Λύση για όλους τους εμπλεκόμενους στις Εμπορευματικές Μεταφορές στην περιοχή της Μεσογείου

Πρόγραμμα: FREIGHT4ALL - Ανοικτή και Κατανεμημένη Τεχνολογική Λύση για όλους τους εμπλεκόμενους στις Εμπορευματικές Μεταφορές στην περιοχή της Μεσογείου (ΑΠ).

Διάρκεια: 01/06/2009 έως 31/11/2012

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 310.000,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 232.500,00 €

Εθνική Συμμετοχή: 77.500,00 €