Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

ΑΠ - MED-INTERREG - MAREMED - Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής στη Μεσόγειο μέσω της επιχειρησιακής συνεργασίας των παράκτιων περιφερειών

Πρόγραμμα: MAREMED: Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής στη Μεσόγειο μέσω της επιχειρησιακής συνεργασίας των παράκτιων περιφερειών (ΑΠ).

Διάρκεια: 1/6/2010 έως 24/5/2013

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 118.000,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 88.500,00 €

Εθνική Συμμετοχή: 29.500,00 €