Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

ΑΠ - EOX - Γεωργική αξιοποίηση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ως εναλλακτικός υδάτινος πόρος

Πρόγραμμα: Γεωργική αξιοποίηση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ως εναλλακτικός υδάτινος πόρος (ΑΠ).

Διάρκεια: 29/04/2009 έως 30/04/2010

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 110.000,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 63.371,00 €

Εθνική Συμμετοχή: 46.629,00 €