Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

DG Energy and Transport ALTENER - JOINT - Κοινές Ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή Βιομάζα

Πρόγραμμα: JOINT - Κοινές Ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή Βιομάζα.

Διάρκεια: 1/1/2002 έως 31/12/2003

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 152.170,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 76.085,00 €

Εθνική Συμμετοχή: 76.085,00 €