Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

DG Energy and Transport ALTENER - FEE - Παρακίνηση προς τα παιδιά για την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας

Πρόγραμμα: FEE - Παρακίνηση προς τα παιδιά για την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας.

Διάρκεια: 1/1/2002 έως 31/12/2004

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 170.000,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 85.000,00 €

Εθνική Συμμετοχή: 85.000,00 €