Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

DG Energy and Transport ALTENER - REDDES - Συστήματα αφαλάτωσης με ΑΠΕ

Πρόγραμμα: REDDES - Συστήματα αφαλάτωσης με ΑΠΕ.

Διάρκεια: 1/1/2002 έως 31/10/2003

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 80.100,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 40.050,00 €

Εθνική Συμμετοχή: 40.050,00 €