Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

DG Energy and Transport ALTENER - GREEN HOTELS - Αυτοπαραγωγή Ενέργειας με ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας – Αειφόρος Τουρισμός

Πρόγραμμα: GREEN HOTELS - Αυτοπαραγωγή Ενέργειας με ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας – Αειφόρος Τουρισμός.

Διάρκεια: 1/4/2003 έως 31/3/2006

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 64.009,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 22.403,15 €

Εθνική Συμμετοχή: 41.605,85 €