Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

DG Energy and Transport ALTENER - WTE – ISLES - Διαχείριση απορριμμάτων σε νησιωτικές περιοχές. Στρατηγική ενσωμάτωσης της αξιοποίησης απορριμμάτων στην Ενεργειακή πολιτική

Πρόγραμμα: WTE – ISLES - Διαχείριση απορριμμάτων σε νησιωτικές περιοχές. Στρατηγική ενσωμάτωσης της αξιοποίησης απορριμμάτων στην Ενεργειακή πολιτική.

Διάρκεια: 1/1/2002 έως 30/6/2003

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 29.012,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 14.796,12 €

Εθνική Συμμετοχή: 14.215,88 €