Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

DG Energy and Transport ALTENER - RES EL-Hierro - Σχέδιο για 100% εφαρμογή των ΑΠΕ στο νησί EL-Hierro στα Κανάρια

Πρόγραμμα: RES EL-Hierro - Σχέδιο για 100% εφαρμογή των ΑΠΕ στο νησί EL-Hierro στα Κανάρια.

Διάρκεια: 1/5/2003 έως 1/9/2008

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 194.000,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 67.900,00 €

Εθνική Συμμετοχή: 126.100,00 €