Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

DG Energy and Transport ALTENER - CORE BUSINESS - Κάμψη της αντίθεσης στις ΑΠΕ και διευκόλυνση της Περιφερειακής ανάπτυξης των επιχειρήσεων ΑΠΕ

Πρόγραμμα: CORE BUSINESS - Κάμψη της αντίθεσης στις ΑΠΕ και διευκόλυνση της Περιφερειακής ανάπτυξης των επιχειρήσεων ΑΠΕ.

Διάρκεια: 1/2/2003 έως 1/2/2005

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 91.476,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 45.738,00 €

Εθνική Συμμετοχή: 45.738,00 €