Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

DG Energy and Transport ALTENER - RE – ISLANDS - Ευρωπαϊκά Νησιά με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Πρόγραμμα: RE – ISLANDS - Ευρωπαϊκά Νησιά με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Διάρκεια: 1/4/2003 έως 30/9/2005

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 35.600,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 17.800,00 €

Εθνική Συμμετοχή: 17.800,00 €