Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

DG Energy and Transport ALTENER - INNOVATIVE BIODIESEL - Ειδικές δράσεις για την πειραματική συλλογή τηγανόλαδων από μικρούς χρήστες για την προώθηση της παραγωγής βιοκαυσίμου σε τοπικό επίπεδο

Πρόγραμμα: INNOVATIVE BIODIESEL – Ειδικές δράσεις για την πειραματική συλλογή τηγανόλαδων από μικρούς χρήστες για την προώθηση της παραγωγής βιοκαυσίμου σε τοπικό επίπεδο.

Διάρκεια: 1/1/2004 έως 28/2/2006

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 89.203,44 €

Κοινοτική Συνδρομή: 44.048,66 €

Εθνική Συμμετοχή: 45.154,78 €