Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

European Intelligent Energy - TRINITY - Πρωτοβουλία για τον ενεργειακό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο

Πρόγραμμα: TRINITY - Πρωτοβουλία για τον ενεργειακό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.

Διάρκεια: 1/1/2006 έως 31/6/2008

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 82.561,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 38.985,30 €

Εθνική Συμμετοχή: 43.575,70 €