Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

LIFE-Nature - LIFE CRETAPLANT - Πιλοτικό πρόγραμμα Μικροαποθεμάτων Φυτών στην Δυτική Κρήτη

Πρόγραμμα: LIFE CRETAPLANT - Πιλοτικό πρόγραμμα Μικροαποθεμάτων Φυτών στην Δυτική Κρήτη.

Διάρκεια: 2/12/04 έως 31/12/07

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 240.500,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 139.076,35 €

Εθνική Συμμετοχή: ΠΤΑ 57.603,48 €