Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

INTERREG IIIB CADSES - STRIM - Διαδικτυακό σύστημα υποστήριξης λήψης απόφασης για διακρατική διαχείριση περιβαλλοντικού κινδύνου

Πρόγραμμα: STRIM - Διαδικτυακό σύστημα υποστήριξης λήψης απόφασης για διακρατική διαχείριση περιβαλλοντικού κινδύνου.

Διάρκεια: 01/01/2006 έως 31/06/2008

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 29.680,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 22.260,00 €

Εθνική Συμμετοχή: 7.420,00 €