Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

INTERREG IIIC SOUTH EAST NORTH WEST - GEDERI – Διαχείριση και ανάπτυξη των Νησιωτικών Περιφερειών

Πρόγραμμα: GEDERI – Διαχείριση και ανάπτυξη των Νησιωτικών Περιφερειών.

Διάρκεια: 12/6/2003 έως 31/12/2006

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 128.000,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 96.000,00 €

Εθνική Συμμετοχή: 32.000,00 €