Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

INTERREG-IVC - B3 - REGION – Περιφέρειες για καλύτερη Ευρυζωνικότητα

Πρόγραμμα: B3 - REGION – Περιφέρειες για καλύτερη Ευρυζωνικότητα.

Διάρκεια: 01/09/2008 έως 31/10/2010

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 150.000,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 127.500,00 €

Εθνική Συμμετοχή: 22.500,00 €