Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

FEDER - ΕΠΠΕΡ - Δημιουργία Παρατηρητηρίου περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης

Πρόγραμμα: ΕΠΠΕΡ - Δημιουργία Παρατηρητηρίου περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης το οποίο θα καταγράφει και θα παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες που υλοποιούνται στην Κρήτη.

Διάρκεια: 1/11/2003 έως 31/12/2006

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 1.370.000,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 1.027.500,00 €

Εθνική Συμμετοχή: 342.500,00 €