Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

INTERREG-IVC - SUGAR - Αειφόρος αστική διανομή φορτίου μέσω περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης

Πρόγραμμα: SUGAR - Αειφόρος αστική διανομή φορτίου μέσω περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.

Διάρκεια: 1/11/2008 έως 29/02/2012

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 147.680,00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 125.528,00 €

Εθνική Συμμετοχή: 22.152,00 €