Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Πρόγραμμα EUROPE DIRECT 2018-2020

Το πρόγραμμα είναι τριετούς διάρκειας από το έτος 2018 έως το έτος 2020, ωστόσο η οικονομική έγκριση του διενεργείται κάθε έτος με την υπογραφή Ετήσιας Ειδικής Σύμβασης Επιχορήγησης μεταξύ  της Ε.Ε. και της Περιφέρειας Κρήτης.
 
Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών οργάνων της, με την προώθηση πληροφοριών για  τη κατανόηση του ρόλου, της δομής και των επιτευγμάτων της καθώς και την καθιέρωση τακτικού διαλόγου με τους πολίτες.
 
Οι ειδικότεροι στόχοι της δράσης αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας του ευρωπαϊκού δημόσιου διαλόγου, την ανασυγκρότηση με μεθοδικό και αποτελεσματικό τρόπο της εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σύνδεση των πολιτών με τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, την προσέγγιση του πολίτη και των ανησυχιών του μέσω της ενημέρωσής του σχετικά με τα θεσμικά όργανα, τη νομοθεσία, τις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ, τα δικαιώματά του και πιθανές δυνατότητες χρηματοδότησης.

Πληροφορίες: www.europedirect-crete.gr

ΑΠ: Προγράμματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.