Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

ΘΗΣΕΑΣ

Πρόκειται για πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρών ΟΤΑ που δεν διαθέτουν Τεχνική Υπηρεσία καθώς και την υποστήριξη σύνταξης μελετών για τους ΧΑΔΑ. Το ΠΤΑ διαχειρίστηκε τις αμοιβές του προσωπικού που απασχολείται στις ΤΥΔΚ των τεσσάρων Νομών και στην Δ/νση ΠΕΧΩ.