Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ CRPM (CONFERENCE PERIPHERAL AND MARITIME REGIONS) - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ISLANDS COMMISSION)

Πρόκειται για τον σύνδεσμο των Ευρωπαϊκών Παράκτιων Περιφερειών (ιδρύθηκε το 1973) που ασκεί πολιτική ¨πίεσης¨ προς τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα (π.χ. Επιτροπή, Ευρωκοινοβούλιο) προκειμένου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα όργανα αυτά να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των Παράκτιων Περιφερειών καθώς και οι δραστηριότητες των Νησιωτικών Περιοχών.
Στην CRPM συμμετέχουν και οι 13 Περιφέρειες της Ελλάδας και στην Επιτροπή των Νησιών αντίστοιχα συμμετέχουν οι Νησιωτικές Περιφέρειας της Ελλάδος. Η ετήσια συνδρομή που απαιτείται καταβάλλεται στην CRPM για όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνεννόηση με το ΥΠΟΙΟ.