Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Ανάπτυξη Περιεχομένου και Εφαρμογών Επικοινωνίας στο Πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης

«Ανάπτυξη Περιεχομένου και Εφαρμογών Επικοινωνίας στο Πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 07 : «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΚΘΠ 57 «Συνδρομή στη Βελτίωση Τουριστικών Υπηρεσιών».