Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Οδικός και Δημοτικός φωτισμός: Εξοικονόμηση Ενέργειας και Χρηματοδότηση Έργων - 12/12/14

Πρόγραμμα ΕΝΕΡΓΕΙΝ «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο»

Ηράκλειο 12 Δεκεμβρίου 2014

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Συμπεράσματα ημερίδας

Στις 12-12-2014 το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ σε συνεργασία με το ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ διοργάνωσε ημερίδα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου με θέμα: «Οδικός και Δημοτικός φωτισμός: Εξοικονόμηση Ενέργειας και Χρηματοδότηση Έργων», στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΝ» του διασυνοριακού προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ.

Οδικός και Δημοτικός φωτισμός: Εξοικονόμηση Ενέργειας και Χρηματοδότηση ΈργωνΤην συνεδρία άνοιξε η Αντιπεριφεριάρχης Ενέργειας Β. Μανασάκη, η οποία χαιρέτισε εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης και τόνισε τη σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας, ειδικά στην περίπτωση του οδοφωτισμού, και της αναγκαίας συνεργασίας της Περιφερειακής και Τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ακολούθησε χαιρετισμός εκ μέρους του Δημάρχου Ηρακλείου Ακολούθησε η παρουσίαση του Δρ. Ν. Ζωγραφάκη, Δ/τη του ΠΤΑΚ, που παρουσίασε το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΝ», μίλησε για τους στόχους του έργου και την εξοικονόμηση ενέργειας από τους Ο.Τ.Α. Παρουσιάστηκαν στατιστικά στοιχεία για την ενεργειακή κατανάλωση και το κόστος για τον οδοφωτισμό στην Περιφέρεια Κρήτης, με το ετήσιο κόστος οδοφωτισμού του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και του επαρχιακού δικτύου ΒΟΑΚ να ανέρχεται σε 1.000.000 € και όλων των Δήμων της Κρήτης σε 7.300.000 €. Κατέληξε τονίζοντας τη σημασία της διενέργειας σοβαρών μελετών και της τήρησης των προτύπων για τις μελέτες οδοφωτισμού, την αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων παρωχημένης τεχνολογίας, με νέους LED ή ισοδύναμης τεχνολογίας, καθώς και τη σημασία αξιοποίησης των μοντέρνων χρηματοδοτικών εργαλείων (Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης κ.τ.λ.).

Οδικός και Δημοτικός φωτισμός: Εξοικονόμηση Ενέργειας και Χρηματοδότηση ΈργωνΟ επόμενος ομιλητής ήταν ο κ Χ. Νύχτης, από το ΚΑΠΕ, ο οποίος παρουσίασε τα επιδεικτικά έργα αναβάθμισης στη σήραγγα της Σταλίδας και τους κόμβους των αεροδρομίων Ηρακλείου και Χανίων, τα οποία υλοποιεί η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΝ». Αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες του έργου, στην εφαρμογή των προτύπων ΕΛΟΤ και τις καινοτομίες των έργων (πχ. εφαρμογή καινοτόμου επιχρίσματος στην σήραγγα, πληροφοριακό σύστημα επιτήρησης και διαχείρισης των φωτιστικών).

Στη συνέχεια ο κ. Μαμουλάκης , Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις στον Δημοτικό φωτισμό. Τόνισε τη σημασία της σωστής μελέτης και εφαρμογής του προτύπου ΕΛΟΤ 13201, καθώς και την εξοικονόμηση που μπορούν να προσφέρουν τα LED. Ο Δήμος Ηρακλείου προτίθεται να εκπονήσει σχετικές μελέτες και ναπροχωρήσει στην υλοποίησή τους.

Ακολούθησε η κ.κ. Μ. Συμεωνίδου από τον Δήμο Χερσονήσου η οποία ανέφερε τους στόχους του Δήμου για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίοι έχουν καθοριστεί από το Σύμφωνο των Δημάρχων και παρουσιάστηκαν έργα που έχει εκτελέσει ο Δήμος με ίδιους πόρους και πόρους από το Πράσινο Ταμείο, στα οποία έχει γίνει αναβάθμιση με LED, έχουν εγκατασταθεί αυτόνομα φωτιστικά με φωτοβολταϊκά πάνελ. Ο Δήμος εξετάζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων φωτισμού, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στη συνέχεια ο κ. Κ. Τζεδάκης, μηχανολόγος μηχανικός του Δήμου Μαλεβιζίου, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και αφορούν στον οδοφωτισμό. Ο Δήμος δεν είχε εικόνα για τον αριθμό, την τεχνολογία και την κατάσταση των φωτιστικών σωμάτων του. Ανέθεσε σε μια Εταιρία Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) το έργο της καταγραφής και αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης. Έπειτα επελέχθει μια περιοχή παρέμβασης στην οποία θα γίνουν έργα αναβάθμισης στο πλαίσιο μια Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο έγκρισης.

Οδικός και Δημοτικός φωτισμός: Εξοικονόμηση Ενέργειας και Χρηματοδότηση ΈργωνΑκολούθησε η παρουσίαση του κ. Χ. Νύχτη, επιστημονικού συνεργάτη του ΚΑΠΕ, στην οποία έγινε αναφορά στο πρότυπο ΕΛΟΤ 13201, με το οποίο γίνονται οι φωτοτεχνικές μελέτες. Παρουσιάστηκαν παραδείγματα υπερφωτισμένων και υποφωτισμένων δρόμων και τονίστηκε η σημασία της εφαρμογής του. Επίσης παρουσιάστηκαν χρηματοδοτικάεργαλεία ανεύρεσης πόρων για την εκτέλεση των έργων, με ειδική αναφορά στο European Energy Efficiency Fund (eeef) στο οποίο έχει καταθέσει πρόταση το Ενεργειακό Γραφείο Κύπριων Πολιτών σε συνεργασία με 16 Δήμους και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, με στόχο την αναβάθμιση του οδοφωτισμού.

Στη συνέχεια ο κ. Σ. Ραγκούσης, Δ/νων Σύμβουλος ΠΕΤΑ Α.Ε. έκανε αναφορά στις κατηγορίες έργων ενεργειακής αναβάθμισης, στα οικονομικά στοιχεία των επενδύσεων ανά κατηγορία έργου και συγκεκριμένη αναφορά αναβάθμισης του οδοφωτισμού στην Περιφέρεια Κρήτης, ενώ ανέφερε πως ο χρόνος επανείσπραξης των δαπανών είναι σχετικά μικρός. Ανέλυσε τη δυνατότητα Χρηματοδότησης από Τρίτους (ΧΑΤ), παρουσιάζοντας παραδείγματα χρηματοδότησης έργων με ίδιους πόρους του Ο.Τ.Α., ιδιωτικά κεφάλαια και ΕΣΠΑ, ενώ αναφέρθηκε και στα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία τονίζοντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης των μελετών μέσω του ELENA. Τέλος, παρουσίασε την πρωτοβουλία InvestOTA που διευκολύνει την προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.

Ακολούθησε ο κ. Π. Σφηκάκης, «Δικηγορικό γραφείο Σφηκάκης και συνεργάτες», ο οποίος αναφέρθηκε στο νομικό πλαίσιο της ανάθεσης των έργων οδοφωτισμού. Αναφέρθηκε στις ΣΕΑ, στην εξασφάλιση που παρέχει η εκχώρηση των δημοτικών τελών και στους τρόπους ανάθεσης: σύμβαση προμήθειας, μικτή σύμβαση υπηρεσιών (και προμήθειας)και σύμβαση ΣΔΙΤ, τονίζοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε επιλογής.

Οδικός και Δημοτικός φωτισμός: Εξοικονόμηση Ενέργειας και Χρηματοδότηση ΈργωνΣτη συνέχεια ο κ. Φ. Τοπαλής, Καθηγητής ΕΜΠ αναφέρθηκε στην εξοικονόμηση που μπορούν να κάνουν τα LED, τις νέες δυνατότητες που δίνουν (πχ. Dimming, παύση λειτουργίας σε συνθήκες μη χρήσης του δρόμου και άμεση έναυση όταν μεταβληθούν οι συνθήκες), τόνισε τη μεγάλη σημασία εφαρμογής των προτύπων ΕΛΟΤ και της διεξαγωγής φωτοτεχνικών μελετών και μετρήσεων επιβεβαίωσης των μελετών, ανέφερε δωρεάν λογισμικά προγράμματα για την εκτέλεση και τον έλεγχο των φωτοτεχνικών μελετών, ενώ τόνισε και παραμέτρους που επηρεάζουν τη ζωή των LED, όπως η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου, το υψηλό ρεύμα οδήγησης και οι υπερτάσεις.

Τέλος, ο κ. Καραγιαννόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ αναφέρθηκε στις τεχνολογίες LED και μαγνητικής επαγωγής και παρέθεσε τα οικονομικά, αλλά και τεχνικά κριτήρια τωντεχνολογιών. Έγινε συγκριτική παρουσίαση των δύο τεχνολογιών και παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και προβλήματα των τεχνολογικών εφαρμογών. Αναφέρθηκε επίσης στην αντοχή τους σε ακραίες θερμοκρασίες, τον κίνδυνο των υπερτάσεων, καθώς και τους χρόνους επανείσπραξης. Τέλος παρουσιάστηκε και μια εφαρμογή GIS για την καταγραφή όλων των δεδομένων οδοφωτισμού ( ισχύς λαμπτήρα, είδος φωτιστικού, ύψος, διεύθυνση κτλ.), η οποία διευκολύνει την αναζήτηση των δεδομένων.

Ακολούθησε συζήτηση με ερωτήσεις και τοποθετήσεις φορέων και ιδιωτών, που αφορούσαν τόσο σε τεχνικά (λεπτομερή χαρακτηριστικά των LED, σύγκριση με τους λαμπτήρες επαγωγής, δυνατότητα ελέγχου και τήρησης των προδιαγραφών απόδοσης και λειτουργίας σε μακροχρόνιο χρονικό ορίζοντα), όσο και σε λειτουργικά, νομικά και θεσμικά ζητήματα (απόκτηση εμπειρίας και ενημέρωσης των τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών, νέοι τύποι συμβάσεων πχ. εγγυημένης ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής αποδοτικότητας, δυσκολίες του υπάρχοντος νομικού πλαισίου, διακηρύξεων και συμβάσεων, τρόποι αξιοποίησης των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων κλπ.).

Την ημερίδα παρακολούθησαν Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Ο.Τ.Α. της Κρήτης. Επίσης συμμετείχαν φορείς της αγοράς, επιχειρήσεις, μελετητές, σύμβουλοι, καθηγητές κλπ. Οι συμμετέχοντες ανήλθαν σε 76 άτομα. Τον συντονισμό της ημερίδας, των παρουσιάσεων και της συζήτησης είχε ο Δ/της ΠΤΑΚ κ. Ν. Ζωγραφάκης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (afisa_synedriou.doc)Αφίσα συνεδρίου[ ]129 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 12.12.2014.doc)Πρόγραμμα Ημερίδας[ ]142 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αναβάθμιση και λειτουργία Δικτύου Αστικού φωτισμού, Δήμου Μαλεβιζίου.ppsx)Αναβάθμιση και λειτουργία Δικτύου Αστικού φωτισμού, Δήμου Μαλεβιζίου[Κ. Τζεδάκης, Μηχανολόγος μηχανικός]7388 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Το έργο ΕΝΕΡΓΕΙΝ – Εισαγωγή στο Δημοτικό Φωτισμό.ppt)Το έργο ΕΝΕΡΓΕΙΝ – Εισαγωγή στο Δημοτικό Φωτισμό.ppt[Δρ. Ν. Ζωγραφάκης, Διευθυντής ΠΤΑΚ]15043 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό του Δήμου Χερσονήσου.pptx)Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό του Δήμου Χερσονήσου[Μαρία Συμεωνίδου-Σιδερή, Γεωπόνος MSc, PhD]1259 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Χρηματοδότηση ενεργειακών έργων Όροι και προϋποθέσεις.pptx)Χρηματοδότηση ενεργειακών έργων Όροι και προϋποθέσεις[Στάθης Ραγκούσης, Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.]3243 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Οι δυνατότητες μείωσης των δαπανών οδοφωτισμού – Μία τεχνικοοικονομική προσέγγισ)Οι δυνατότητες μείωσης των δαπανών οδοφωτισμού – Μία τεχνικοοικονομική προσέγγισ[Κωνσταντίνος Γ. Καραγιαννόπουλος, Καθηγητής]4617 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Προδιαγραφές των έργων φωτισμού, διαδικασία διακηρύξεων και μελετών και νέα χρημ)Προδιαγραφές των έργων φωτισμού, διαδικασία διακηρύξεων και μελετών και νέα χρημ[Χρήστος Νύχτης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΑΠΕ]2294 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Μέθοδοι Δημοπράτησης έργων φωτισμού κατά το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και  οι )Μέθοδοι Δημοπράτησης έργων φωτισμού κατά το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και οι [Πέτρος Σφηκάκης, Δικηγόρος]636 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (parousiasi_topalis.pptx)Εξοικονόμιση ενέργειας στον οδικό φωτισμό[Φ.Β. Τοπαλής]9667 kB